AVG: De nieuwe privacywetgeving

Zoals u vast wel gehoord hebt treedt vanaf 25 mei 2018 een nieuwe privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking.
Bij Dierenkliniek Delfland hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. Hieronder lichten wij toe waarom wij bepaalde gegevens van u nodig hebben en wat we ermee doen.

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig:

Kort gezegd voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u.
Om een cliëntendossier aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met dit cliëntendossier kunnen (en moeten) we bijhouden welke diensten we aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail.
Aan dit cliëntendossier voegen we de patiëntenkaarten van uw huisdieren toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw huisdier bij en houden we bij welke medicatie er is voorgeschreven. Zo hebben we altijd een overzicht van de ziektegeschiedenis van uw huisdier.
Ook moeten we uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren. We letten er op dat we alleen die gegevens van u vragen die we daadwerkelijk nodig hebben voor een goede dienstverlening.

Welke gegevens hebben we van u nodig?

Voor het aanmaken van een cliëntendossier hebben we nodig:
Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s) waarop we u kunnen bereiken en uw e-mailadres.

De informatie die we van uw huisdier nodig hebben:
Naam, diersoort, ras, geslacht, geboorte datum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en of er een huisdierverzekering is afgesloten. Als laatste of u wel of niet het huisdierenzorgplan (HZP) heeft afgesloten, wanneer dit het geval is dient u voor dit HZP ook uw bankgegevens in te vullen aangezien dit een automatische afschrijving betreft.

Bent u verplicht deze gegevens af te geven?

U bent niet verplicht uw gegevens aan onze dierenkliniek te geven. Echter zonder deze gegevens kunnen wij u (en uw huisdier) niet helpen.
Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

De gegevens van u gebruiken we in de volgende gevallen:

  • om een afspraak in te kunnen plannen
  • om (herhaal)recepten voor u klaar te leggen
  • om u te kunnen bellen/e-mailen/appen/post te verzenden, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • om uw betaling af te handelen
  • om u te kunnen doorverwijzen naar een collega/specialist
  • om u te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze diensten/producten

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in de management software van de praktijk. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven.
Klantgegevens worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet meer actief zijn. Desgewenst zijn uw gegevens te verwijderen uit ons systeem.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Ja, in principe werken we samen met een aantal partijen:

Uw NAW (Naam/Adres/Woonplaats) en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria en een crematorium , maar heel soms ook humane apotheek en farmaceuten, als we speciaal voor uw dier medicijnen moeten aanvragen. Dit gebeurt echter altijd in overleg en met toestemming van u.

Indien wij uw huisdier doorverwijzen wordt vaak gevraagd om de cliënt en patiëntgegevens door te sturen. Dit gebeurt wederom altijd in overleg en met toestemming van u.

Het Huisdierenzorgplan krijgt u gegevens om de maandelijkse automatische incasso uit te kunnen voeren. De incasso wordt uitgevoerd onder de naam Premier Vet Alliance Ltd. Wanneer u een overeenkomst voor HZP bij ons afsluit geeft u toestemming om de (eerder genoemde) noodzakelijke gegevens met hun te delen.

Bij het op uw verzoek plaatsen van een chip bij uw huisdier geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de Back Home club.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij, allen, verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken.

Zijn uw gegevens veilig?

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het blijven natuurlijk uw gegevens!

U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.
Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren.