Hond

Slangenbeten


Door: J.Broekman - Dekker

De adder is een koudbloedig reptiel, dat zich voornamelijk op de hei en aan de rand van de bossen ophoudt . De adder is de enige giftige slang die in Nederland in de natuur voorkomt. Het is niet nodig om nu in de stress te schieten en nooit meer op de heide te gaan wandelen, want ik kan u verzekeren dat deze slang heel erg schuw is en banger voor u, dan andersom. Desalniettemin is het verstandig op te letten. Vooral wanneer je met de hond op de heide gaat wandelen. Als de hond de adder verstoort, dan kan deze zich bedreigt voelen, de aanvalshouding aannemen en sissen. Voor de hond vaak een uitnodiging tot nadere kennismaking, met als gevolg dat de slang zich soms verdedigt door te bijten. Nog steeds geen reden tot paniek want wanneer je beschikt over een tegengif, is er verder weinig aan de hand. Echter, nadat ik op de dagelijkse wandelingen met mijn 2 honden meerdere malen een adder had gezien die lag te zonnen, rees bij mij de vraag of de dierenartsenpraktijken op de Veluwe en in Drenthe of Limburg, hier wel eens over nagedacht hadden. Want, wanneer je een oudere hond perfect onder appel hebt, is er geen enkel probleem. Deze hond regeert immers (als het goed is) onmiddellijk op je commando om te komen. Dit is echter (nog) niet het geval met een jonge hond. Die luistert vaak wel, maar wanneer er iets heel interessants is, niet direct. En daar ligt het gevaar. De hond vindt de slang interessant en de slang voelt zich bedreigt. Nadat ik dus enkele malen adders had waargenomen die lagen te zonnen, belde ik mijn dierenartsen met de vraag of zij een serum in huis hadden tegen de beet van de adder. Het antwoord? Nee, want het is nog nooit voorgekomen dat een hond door een slang gebeten is en de houdbaarheid van het serum speelt een rol. Volgende vraag. Is het wel eens voorgekomen dat een hond enkele uren na een wandeling over de hei op onverklaarbare wijze is gestorven? Vraagtekens!! Misschien moet je net zoals ondergetekende uit de tropen komen om over dit soort dingen na te denken. En mijn honden zijn me dusdanig dierbaar, dàt ik hierover nadenk. Wanneer het serum in de koeling bewaart wordt is dit lang houdbaar en het leven van een hond is in mijn optiek belangrijker dan de kosten van het serum dat niet meer bruikbaar is. Ik was in dit geval nogal teleurgesteld over de reactie van mijn dierenartsen die ik verder heel goed en kundig vind.

Werking van gif

Slangengif is onder te verdelen in twee groepen: haemotoxine en neurotoxine.

  • Haemotoxine komt vooral voor bij slangen met het solenoglyfe gebit(d.w.z. dat de giftanden voor in de bovenkaak staan en in rust ingeklapt tegen de bovenkaak aanliggen)., ratelslangen en adders. Dit gif veroorzaakt afbraak van rode bloedcellen en kan de volgende verschijnselen veroorzaken: zwellingen, verkleuringen, daling van de bloeddruk, weefselbloeding, klontering van het bloed en uiteindelijk hartstilstand.
  • Neurotoxine komt vooral voor bij slangen met het proteroglyfe gebit (de giftanden staan vooraan in de bek; cobra's en zeeslangen). Dit gif verhindert dat prikkels in het zenuwstelsel worden doorgegeven. Met als gevolg verlammingen. Door verlamming van ademhalingsspieren kan uiteindelijk verstikking optreden.

    tekst: gerhard Tijssen

Wanneer je huisdier na de wandeling op de heide plotseling ziek wordt en enkele van de hierboven beschreven verschijnselen vertoont, dan kun je overwegen dat de hond het slachtoffer van een slangenbeet zou kunnen zijn. Kijk in dat geval de hond goed na en vooral de poten en zoek naar 2 kleine gaatjes naast elkaar en een rode zwelling. Als je dit ziet, dan kun je er gevoeglijk van uitgaan dat de hond gebeten is. Dan is er nog steeds geen reden tot paniek, vooropgesteld dat de hond behandeld zal kunnen worden. (Overigens is het zo, dat wanneer de slang net gebeten heeft, het enkele dagen duurt voor er weer gif is aangemaakt dus het tijdstip waarop de slang bijt is van belang). Het antwoord dat ik van onze dierenarts kreeg zat me echter toch niet lekker en ik heb verder geïnformeerd. Ik heb gebeld met het nationale vergiftigingennummer. Daar wist men mij te vertellen dat dierenartsen het serum niet eens krijgen. Wanneer je gebeten wordt en je hebt een antidote nodig kun je bellen met het RIVM telefoonnummer 030-274 91 11 of het Scheperziekenhuis in Emmen tel. 0528-28 62 22. Daar kun je onder speciale omstandigheden het tegengif voor mensen verkrijgen. Volgens de medewerkster die ik sprak krijg je voor je dieren niets. Die moeten dus maar doodgaan? Ik ben hier eigenlijk heel erg van onder de indruk, te meer daar iedereen die in de tropen geboren is of er gewoond heeft, weet waar je heen moet behandeling of men heeft het serum zelf in huis. Daar kun je in ieder ziekenhuis en iedere kliniek terecht. De redenering dat er na toediening van de antidote eventueel een allergische reactie op kan treden is een beetje ver gezocht (hier kan namelijk op getest worden) want aangezien de beet van de adder dodelijk kan zijn, lijkt het me heel gemakkelijk de voors en tegens, tegen elkaar af te wegen. En dat je voor je hond geen tegengif krijgt vind ik eigenlijk te gek voor woorden!


Terug