Overige huisdieren

Tumoren bij ratten

Een veel voorkomend probleem...

Naast de luchtwegproblemen is het ontstaan van tumoren ook een groot probleem bij ratten, met name bij vrouwtjesratten. Vaak moet een rattenliefhebber met lede ogen toezien hoe een ratje last krijgt van een steeds groter wordende bult die het functioneren van de rat steeds meer beperkt. Tumoren kunnen relatief groot worden bij ratten. Ze kunnen groeien tot een grootte van een pingpongbal of een mandarijn. Het spreekt denk ik voor zich dat dergelijke grote tumoren niet alleen het functioneren en het voortbewegen ernstig kunnen belemmeren, ze kunnen ook pijn veroorzaken bij de rat.


Lees verder

Websites

Overige huisdieren

Degoe website
Hamster website
Cavia website